Zásady Ochrany Osobních Údajů

led, 27 2024

Úvod

Zásady ochrany osobních údajů na webu Kompletní Krása objasňují, jakým způsobem jsou shromažďovány, používány a chráněny informace o našich uživatelích. V rámci poskytování svých služeb se zavazujeme chránit soukromí našich zákazníků a uživatelů, a to v souladu s platnými zákony a nařízeními o ochraně osobních údajů. Při návštěvě webové stránky můžete být požádáni o poskytnutí určitých osobních údajů, jako jsou jméno, adresa, telefonní číslo či emailová adresa, kratšími i delšími formuláři, které jsou součástí interakce s webovou stránkou. Dále zde zpracováváme technické údaje jako IP adresu, typ prohlížeče, čas návštěvy a podobně za účelem zlepšení našich služeb a webu.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Vaše osobní data jsou u nás ve velké míře chráněna a zpracovávána pouze v souladu s platnými zákony. Při jejich zpracování se řídíme především Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). To znamená, že vaše údaje zpracováváme transparentně, pro jasně definované účely, a to pouze po nezbytně dlouhou dobu. Snažíme se vaše údaje chránit před neoprávněným přístupem, ztrátou či zničením pomocí různých technologických a organizačních opatření.

Vaše práva

Jako subjekt údajů máte řadu práv, včetně práva na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování vašich údajů. Máte také právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a právo na přenositelnost údajů. Pro uplatnění těchto práv nebo pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na emailové adrese [email protected].

Kontaktní údaje

Za ochranu vašich osobních údajů na naší stránce je zodpovědná Adéla Šustrová, Mikulandská 132/10, 120 00 Praha 2, Česká republika. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky k zásadám ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na výše uvedené adrese nebo emailu.